Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Có thể thay thái tử sâm bằng ǵ?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Có thể thay thái tử sâm bằng ǵ? - posted by Kỳ Nhân (Hội Viên)
on December , 19 2015
thái tử sâm mua trên thị trường không có, có thể thay bằng nhân sâm được không? hoặc thay bằng loại sâm nào? xin các thầy chỉ dùm, cám ơn nhiều!
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-12-20 14:11:32.0
Chào Kỳ Nhân,
Thái tử sâm có thể thay bằng Nhân sâm được.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org