Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> LUONGYVIET: KINH NGHIỆM TRONG SẮC NẤU THANG THUỐC CÓ A GIAO.

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
LUONGYVIET: KINH NGHIỆM TRONG SẮC NẤU THANG THUỐC CÓ A GIAO. - posted by LUONGYVIET (Hội Viên)
on June , 22 2016
KINH NGHIỆM TRONG SẮC NẤU THANG THUỐC CÓ A GIAO

- A GIAO SỐNG sẽ ḥa tan khi nhiệt độ trong ấm tăng > Nhanh chóng lắng xuống đáy ấm... và chờ KHÊ, KHÉT (Mất tác dụng CHỈ HUYẾT, Đ̀NH HUYẾT, NGƯNG CHẢY MÁU - NGƯNG XUẤT HUYẾT, HO RA MÁU)...

- YÊU CẦU A GIAO PHẢI ĐƯỢC BÀO CHẾ > GỌI LÀ - A GIAO CHÂU - Là A GIAO CẮT NHỎ RA NHƯ HẠT LỰU và SAO CHUNG VỚI HOẠT THẠCH > Khi được thuốc GỌI LÀ A GIAO ĐĂ THÀNH CHÂU (qua nhiệt > A Giao chín và bung tṛn như hạt châu) > Sắc nấu > A GIAO CHÂU - MỚI H̉A TAN TRONG THANG THUỐC và mới hữu dụng.

- Đó là lư do: cùng một thang thuốc, mà giá tiền có khác nhau và bốc ở Lang MZF - sắc uống th́ khỏi bệnh nhanh.
Cũng đơn thuốc đó, bốc ở Lang WZJ - sắc uống, bệnh vẫn không thuyên...

Người bệnh và thân nhân CẦN CÂN NHẮC KỶ!

LUONGYVIET
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org