Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> VƯƠNG ĐẠO - 王道 và BÁ ĐẠO - 霸道 trong trị liệu pháp của YHCT - LUONGYVIET

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
VƯƠNG ĐẠO - 王道 và BÁ ĐẠO - 霸道 trong trị liệu pháp của YHCT - LUONGYVIET - posted by LUONGYVIET (Hội Viên)
on June , 22 2016
VƯƠNG ĐẠO - 王道

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Con đường chân chính ngay thẳng của các bậc thánh vương thời cổ, dùng đức độ mà trị quốc.

BÁ ĐẠO - 霸道

Từ điển phổ thông
Ngang ngược, xấc láo

Từ điển trích dẫn
1. Đường lối thống trị dựa trên vơ lực, h́nh pháp, quyền thế, v.v.
2. Cường hoành, ngang ngược.
3. Chỉ người ngang ngược, cường hoành.
4. Mănh liệt, dữ dội. ◇Lăo tàn du kí 老殘遊記: "Kim niên giá thuỷ, chân bá đạo! Nhất lai tựu nhất xích đa; nhất siếp tựu quá liễu nhị xích" 今年這水, 真霸道! 一來就一尺多; 一霎就過了二尺 (Đệ thập tứ hồi) Năm nay con nước này thật là dữ dội! Vừa mới cao hơn một thước, loáng một cái đă vượt quá hai thước!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đường lối cai trị dựa trên sức mạnh.
-----------------------------------

VẤN: Thầy Thuốc trong hành nghề trị bệnh nên chọn đường lối nào: một là VƯƠNG ĐẠO hai là BÁ ĐẠO?

ĐÁP: Thưa chọn cả hai đường và tùy theo bệnh CẤP hay MĂN.

VẤN: Vui ḷng nói rơ hơn!

ĐÁP:
Bệnh đang ào ạt đến như Hen suyễn, bn không thở được (có thể chết) cần dùng đến cách trị BÁ ĐẠO.

Bệnh của LĂO SUY cần bổ dưỡng th́ nên chọn VƯƠNG ĐẠO trong trị liệu. Chỉ TUẤN BỔ khi bn đă suy kiệt.

VẤN: Giữa cách trị của BÁ và VƯƠNG, cách nào tốt hơn?

ĐÁP: Tùy thời, tùy nghi, tùy chứng và tùy yêu cầu của con bệnh. BÁ hay VƯƠNG đều là phương cách trị của Tiền Hiền xưa nay. Vấn đề là TÙY TÂM của Thầy Lang và cả của CON BỆNH.

*** Thông thường trong xh ngày nay người ta có cách nh́n khác xa khi xưa. DƯỢC ĐƯỜNG (NHÀ THUỐC) hoặc Pḥng Mạch Thầy Lang nào có danh tiếng, đông BN là thầy giỏi.

- Thưa ĐÚNG - SAI đều là...
- ĐÚNG v́ thỏa măn được yêu cầu của con bệnh. V́ có THỜI Y, có QUẢNG CÁO. Có NHÂN H̉A, ĐỊA LỢI.
- SAI v́ thường theo cách trị của BÁ ĐẠO. Vâng cách trị của BÁ ĐẠO có nhanh chóng giúp BN khỏi bệnh... Nhưng có thể để lại những di chứng hay phản ứng phụ ngoài ư muốn mà BN phải gánh lấy về dài lâu; hoặc sẽ tổn thọ (mà không biết - ví dụ tuổi thọ của BN là 92. Nhưng nay qua BÁ ĐẠO liệu pháp, BN đă măn phần vào năm 90 tuổi)

LUẬN BÀN:
Nên trong Ngành y Bậc TIÊN SƯ thường nhắc:

NHẤT THẾ Y TAM ĐẠI CÔNG HẦU KHANH TƯỚNG
NHẤT THẾ Y TAM ĐẠI BẦN CÙNG ĐẠO TẶC

Để tùy Y Sinh tu chính.

23.06.2016
Cẩn ghi
LUONGYVIET
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org