Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Hỏi các Thầy về ư nghĩa của chữ "khử"

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Hỏi các Thầy về ư nghĩa của chữ "khử" - posted by thienthanh (Hội Viên)
on October , 24 2016
Thưa các Thầy,tôi rất yêu thích bộ môn đông y, gần đây tôi có đọc bộ Hải thượng lăn ông y tông tâm lĩnh th́ trong một số bài thuốc gia giảm có dùng đến từ "khử"
ví dụ: gia giảm bài lục vị : nếu tỳ hư kém ăn th́ bội bạch linh , sơn dược, khử đơn b́,
Do chỉ đọc sách không được học hành và không có người chỉ dẫn nên không hiểu nghĩa của từ "khử" như thế nào , xin các Thầy giải thích giúp.
Trân trọng cám ơn./.
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2016-10-24 07:35:44.0
@thienthanh: Khử là bỏ vị đó ra khỏi toa thuốc. Bội là tăng thêm liều lượng.
Gửi bác 1 trang web về Từ Điển YHCT:
http://tdyhct.blogspot.com/?view=classic
Hoặc ra Hiệu sách Đông y mua cuốn HÁN VĂN ĐÔNG DƯỢC (tác giả: Trần Văn Quảng).
 
Reply with a quote
Replied by thienthanh (Hội Viên)
on 2016-10-24 20:13:17.0
cảm ơn bạn rất nhiều v́ đă chia sẻ tài liệu và khai sáng chỗ tối tăm cho tôi, c̣n một điều này xin bạn làm ơn giảng giải tiếp v́ đọc trong trang từ điển YHCT không có:
ví dụ: phép dùng thang tống khi uống bát vị hoàn:
"... dùng bài quy tỳ làm thang là muốn cho tiên thiên thủy hỏa, hậu thiên khí huyết đều được tư nhuận......
Cách dùng thang tống như đă kể trên để chiêu thuốc hoàn đều là v́ bệnh cấp không thể để dây dưa"
v́ kiến thức nông cạn nên tôi hiểu về câu trên c̣n rất lờ mờ, mong bạn chỉ cho tôi "thang tống" nghĩa là thế nào?.
Chúc bạn luôn an lạc ./.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2016-10-24 20:58:42.0
Là dùng nước thuốc Quy tỳ thang để uống Bát vị hoàn (thay v́ uống Bát vị hoàn với nước đun sôi - nước trắng).
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org