Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHN MẠCH

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHN MẠCH - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on June , 26 2017
不 內 不 外 因 脈
BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHN MẠCH
勞 神 役 慮 定 傷 心。
LAO THẦN DỊCH LỰ ĐỊNH THƯƠNG TM.
( Nhọc lng, mệt tr chắc thương Tm,)
虛 澀 之 中 仔 細 尋。
HƯ SP CHI TRUNG TỬ TẾ TẦM.
( Hư - Sp bn trong, kỹ lưỡng tm.)
勞 役 陰 陽 傷 腎 部。
LAO DỊCH M DƯƠNG THƯƠNG THẬN BỘ.
( Di Nắng - Dầm Mưa thương Tạng Thận,)
忽 然 緊 脈 必 相 侵。
HỐT NHIN KHẨN MẠCH TẤT TƯƠNG XM.
( Bỗng nhin mạch Khẩn ắt khng lầm.)
房 帷 任 意 傷 心 絡。
PHNG DUY NHIỆM THƯƠNG TM LẠC.
( Chiếu giường ty tiện thương Tm ( Bo) lạc,)
微澀之中宜忖度。
VI SP CHI TRUNG NGHI THỔN ĐẠT.
( Cn nhắc bn trong mạch Sp - Vi.)
疲 極 筋 力 便 傷 肝。
BỈ CỰC LAO LỰC ĐỊNH THƯƠNG CAN.
( R rời gn cốt hẵn thương Can,)
指 下 尋 之 脈 弦 弱。
CHỈ HẠ TẦM CHI MẠCH HUYỀN NHƯỢC.
( Tm dưới ngn tay mạch Huyền Nhược.)
飲 食 飢 飽 定 傷 脾。
ẨM THỰC CƠ BO ĐỊNH THƯƠNG TỲ.
( Ăn uống, đi no thương Tạng Tỳ ,)
未 可 輕 將 一 例 推。
VỊ KHẢ KHINH TƯƠNG NHỨT LỆ SUY.
( Đu dễ dng đem một lẽ suy.)
飢 則 緩 弦 當 別 議。
CƠ TẮC HON HUYỀN ĐƯƠNG BIỆT NGHỊ.
( Nếu đi, (mạch) Hon - Huyền nn kn chọn,)
若 然 滑 實 飽 無 疑
NHƯỢC NHIN HOẠT THỰC BO V NGHI.
( Cn no, ( mạch) Hoạt - Thực chẳng hồ nghi.)
叫 呼 損 氣 因 傷 肺.
KIẾU H TỔN KH NHN THƯƠNG PHẾ.
( Ht la tổn Kh gy thương Phế,)
燥 弱 脈 中 宜 熟 記。
TO NHƯỢC MẠCH TRUNG NGHI THỤC K.
( Mạch trong đi Nhược thuộc lng ghi.)
能 通 不 內 外 中 因.
NĂNG THNG BẤT NỘI NGOẠI TRUNG NHN.
( Nn rnh thm những nguyn nhn khc,)
生 死 吉 凶 都 在 是。
SANH TỬ KIẾT HUNG Đ TẠI THỊ.
( Dữ lnh, sống chết ở nơi đy.)
壽世寶源 - Thọ thế bảo nguyn

Sưu tầm
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2018 yhoccotruyen.org