Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Xin quý th‚̀y xem giúp em đ‚y là biÍ̉u hiỊ́n gì của can th‚̣n

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin quý th‚̀y xem giúp em đ‚y là biÍ̉u hiỊ́n gì của can th‚̣n - posted by ChauTinhTri (Hội Viên)
on January , 14 2018
Đau 2 bÍn lưng
Đau tức hạ sườn
Mắt thường đỏ ng‚̀u và nóng chảy nước mắt và có nhiÍ̀u gỉ mắt(là gèn mắt)
da thịt khắp người nó cứ gi‚̣t gi‚̣t nhe

Thời tiÍ́t lạnh thì vùng lưng bụng ‚́m lÍn
Thời tiÍ́t ‚́m áp thì vùng lưng bụng có khi cả người lại lạnh

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2019 yhoccotruyen.org