Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Xin tham khảo ư kiến

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin tham khảo ư kiến - posted by Lap Ha (Hội Viên)
on January , 06 2019
Có 2 toa thuốc thuốc hai nhóm sau:
1 Nhóm thanh nhiệt giải độc
Sinh địa. hạ khô thảo. bồ công anh thổ phục linh. đơn b́. kim ngân hoa
2 nhóm bổ hoạt huyết: đương quy đan sâm hoàng ḱ hà thủ ô xuyên khung.
Trong 2 nhóm có kỵ nhau không và nếu kỵ th́ cách khoảng bao lâu th́ uống dc ạ. Chân thành cảm ơn
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2019 yhoccotruyen.org