Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-04-16 20:51:21.0
chao ban5 pho:
Đông y nêu lên: "Xét kỹ ở âm dương mà điều, lấy b́nh làm mức". Ở đây nói về nguyên tắc
chữa bệnh của Đông y cũng là thông qua chữa chạy mà cải biến t́nh huống âm dương của
con người thiên thịnh, thiên suy, lấy quan hệ âm dương mà điều chỉnh, từ đó đạt đến tương
đối khôi phục b́nh thường, mục đích làm tiêu trừ bệnh tật. Nếu dương thịnh dùng thuốc âm,
nếu âm thịnh dùng thuốc dương, mục đích là tả cái có thừa. Nếu dương hư đùng thuốc
dương, âm hư dùng thuốc âm với mục đích là bổ cái bất túc.
Về công dụng tính vị của thuốc mà nói, cũng lấy âm dương mà phân biệt. Như thuốc ấm,
nóng thuộc dương, thuốc có vị cay, ngọt, nhạt thuộc dương, thuốc có vị chua, mặn, đắng
thuộc âm. Lại như, phàm thuốc có tác dụng thăng phù, phát tán thuộc dương, thuốc có tác
dụng trầm giáng, thông tiết (tức tiết tả) thuộc âm. Rơ ràng thuộc tính âm dương của thuốc
men cũng có thể chế giảm, ngự trị, điều chỉnh linh hoạt sự mất cân bằng của âm dương.
B. Ngũ Hành
1. Khái niệm cơ bản
Thời cổ, triết học cho rằng Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy là vật chất cơ bản cấu thành vũ trụ,
chúng có những đặc tính nhất định. Trong vũ trụ có nhiều loại, nhiều dạng vật chất theo như
tính chất của 5 loại cơ bản đối chiếu, rồi tiến hành qui về năm loại lớn là: Mộc - Hỏa - Thổ -
Kim - Thủy, dùng nó để nói về quan hệ tương hỗ của sự vật với nhau, gọi chung là Ngũ
hành. Đông y hay dùng học thuyết Ngũ hành để giải thích mối quan hệ giữa các bộ phận
trong cơ thể và giữa cơ thể với hoàn cảnh bên ngoài. Như nhân tố mùa, tiết của giới tự
nhiên quan hệ với ngũ tạng trong cơ thể con người. Căn cứ các đặc điểm của chúng mà
phân vào ngũ hành, cụ thể như sau:
Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy
Ngũ tạng Can: Tâm: Tỳ: Phế: Thận
Phủ Đảm Tiểu trường: Vị : Đại trường: Bàng quang
Ngũ khiếu Mắt ,Lưỡi, Mồm ,Mũi ,Tai
Ngũ thể Gân, Mạch, Cơ bắp, Da lông, Xương ,
Ngũ chí Giận ,Mừng, Lo ,Nghĩ, Sợ,
Ngũ sắc Xanh, Đỏ ,Vàng, Trắng , Đen,
Ngũ vị Chua , Đắng, Ngọt, Cay , Mặn ,
Ngũ khí Phong ,Thử ,Thấp, Táo , Hàn,
Mùa tiết Xuân ,Hạ ,Trưởng ,Thu , Đông ,
Cứ theo phân loại ở bảng trên, lấy hành Mộc làm ví dụ, ứng với ngũ hành có các Tạng, Phủ,
Khiếu (can, đảm, mắt)...
Học thuyết Ngũ hành có cho rằng Ngũ tạng có quan hệ Sinh Khắc. Sinh là thúc đẩy, Khắc là
ức chế.
NÓ CHỈ DO THỜI TIẾT MÀ GÂY RA BỆNH TẬT,
Quy hoạch của tương sinh giữa Ngũ tạng là Can với Tâm, Tâm với Tỳ, Tỳ với Phế, Phế với
Thận, Thận với Can, (tức là Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy - Mộc). Trong quan hệ qua lại giữa
cái nó sinh ra và cái sinh ra nó, sinh ra nó là mẹ, nó sinh ra là con. Ví dụ: Hỏa là mẹ của Thổ,
đồng thời là con của Mộc. Quy luật tơng khắc là Can khắc Tỳ, Tỳ khắc Thận, Thận khắc
Tâm, Tâm khắc Phế, Phế khắc Can (tức là Mộc - Thổ - Thủy - Hỏa - Kim - Mộc) trong quan
hệ tương khắc có cái nó khắc là "Sở thắng" và cái khắc nó là "Sở bất thắng". Ví dụ: Hỏa là
sở thắng của Kim và sở bất thắng của Thủy. Ngoài ra c̣n có quan hệ phản khắc (tương vũ)∗
ví dụ: Tỳ thổ vốn khắc thận thủy, nhưng lúc có bệnh, thận thủy phát triển phản khắc lại Tỳ
thổ sinh ra ỉa lỏng nhăo. Một tạng thúc đẩy một tạng, một tạng ức chế một tạng, thúc đẩy và
ức chế cùng kết hợp đă duy tŕ quan hệ b́nh thường giữa các tạng, duy tŕ được hoạt động
sinh lư b́nh thường của con người.

DỰA TRÊN THỜI TIẾT MÀ UỐNG THUỐC..
KO CHÂN AN ĐƯỢC TÂN,THẬN,PHÊ, TH̀ SAO CÓ THỂ HIỆU QUẢ ĐƯỢC
EM CỦNG MỚI HỌC ĐÔNG Y THUI.NHƯNG EM CHỮA BỆNH DỰA VÀO THỜI TIẾT.BỆNH LƯ,ĐÊ GIA GIẢM CHO PHÙ HỢP:
BẾT BÁC LÀ 1 NGƯỜI TIỀN BỐI,THÔNG THẠO VÊ Y DƯỢC NHƯNG TRƯỚC KH̀ XOA BÀI BÁC CŨNG NÊN THÔNG BÀO CHO NGƯỜI KHÁC BIÊT,
M̀NH LÊN ĐÂY CŨNG T̀M NHỮNG CAN BỆNH KHÓ CHŨA,VÀ ĐÊ NGHIÊN CỨU THÊM VỀ Y DƯỢC,
THANKS BÁC ĐẢ GÓP Ư..
BÁC NÓI BÁC HỌC Y TƯ NHỎ NHƯNG NHƯNG CHUA CHÁC BÁC ĐẢ GIỎI,,
CÀI G̀ CŨNG PHỈA THẬN THEO TƯ NHIÊN.............
NÓI THÊ BÁC CÓ G̀ BẤT MĂM XIN ĐỪNG TRÁCH..

 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-04-17 00:24:26.0
Thiện Nhân ơi!
Ḿnh đâu có phải là admin mà xóa bài của bạn, ḿnh chỉ là học hỏi thêm thôi, ḿnh muốn hỏi bạn để biết thêm những cái bạn nói mà ḿnh không hiểu nổi. Chính v́ học từ bé đến giờ mà vẫn không hiểu nổi điều bạn nói nên ḿnh mới không dám nhận là ḿnh giỏi.
Khi giải thích vấn đề, bạn cố gắng liên kết biện chứng cá nhân để đưa ra ư kiến riêng, cùng mọi người tranh luận để tạo ra một môi trường Đông y đầy sáng tạo, chứ khi giải thích, bạn coppy nguyên xi bài viết ở trang " http://www.dongythoxuanduong.com.vn/Kinh-dich/Vu-tru-quan-dong-Y-va-cac-hoc-thuyet.html " vào th́ ḿnh cũng bó tay, không thể hiểu được bạn đang nói ǵ.
Nhớ bạn vẫn c̣n nợ ḿnh mấy câu hỏi đấy nhé.
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-04-17 01:11:24.0
hi hi: bạn
chắc ḿnh phải học hỏi từ bạn nhiều hơn chứ .ḿnh cũng mơi học vê dong y thui,chưa biết rỏ về ṇ làm,bạn thông cảm đi nhé..
như bác phố cũng rất giỏi vê y thật, ḿnh chỉ là học hỏi từ gia đ́nh minh thui,
nhà ḿnh cũng làm bên đông y nhưng ḿnh học đến bầy giờ ḿnh củng chưa hiểu cho lắm.
sao có thể chỉ cho bạn được,,,viết được mấy bài bi admin xoa đi rùi,lên đây học hỏi trao đổi về dông y mà thấy năn.
ḿnh nợ bạn câu hỏi nào.ḿnh trả lời hết rùi ma..
bạn có biết về bát quái ko????
những bài thuốc ḿnh up lên đều đả được chữa trị trên lâm sàn nghi chép lại,rất có hiệu quả.nhưng củng bị xào bài luôn.
(( bạn có thể donload từ điển đông y dược của hoàng duy tân biên soạn )) hướng dẫn sữ dụng, huyêt.bài thuốc hay,tư điển thốc.và có tới 13942 bài thuốc quư hiếm của nhiều tác giă biên soạn

NÓI THIỆT M̀NH THẬT SỰ GHÉT NGƯỜI THẦY THUỐC DẤU NGHỀ.CHO DÙ HỌ GIỎI THẾ NÀO ĐI NỮA,HỎI MÀ DẤU NGHẾ TH̀ NGƯỜI ĐÓ KO PHẢI LÀ 1 LƯƠNG Y,
MÀ LỢI DÙNG LÀM LƯƠNG Y ĐỂ LÀM GIÀU CHO BẢN THÂN.
VD: NHÀ THUỐC LÂU DỜI NHÂT VIỆT NAM; ĐƯỚNG THỌ XUÂN.
NHÀ THUÔC NGUYỄN HỬU TOÀN
M̀NH CH̀ HÂN MÔ LƯƠNG Y HOÀNG DUY TÂN THUI


BẠN NGHI SAO VÊ LỜI M̀NH NÓI...HAY M̀NH BỨC XÚC QUÁ


THANKS THIỆN NHÂN:


 
Reply with a quote
Replied by drslump1989 (Hội Viên)
on 2012-04-17 01:20:10.0
Hic, bác Phó đi qua mà không cho cháu lời khuyên ǵ ạ :( C̣n bác Thống ơi, cái toa bác cho cháu, cháu không biết liều lượng uống ra sao, kiêng khem ǵ không ạ. Sáng nay đi bệnh viện da liễu về với 1 đống thuốc, cháu nh́n mà nản quá @.@
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-04-17 02:13:04.0
Chào Lump!
Liều lượng trong bài thuốc đă có sẵn rồi, em cứ uống đúng như vậy, uống càng sớm càng tốt để tránh biến chứng. Trong thời gian uống thuốc, em tránh ăn các đồ cay ngọt quá nhiều. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như beer rượu, cà phê, thuốc lá. Lúc bị cảm th́ nên dùng thuốc bắc mà trị. Như vậy bệnh sẽ mau b́nh phục.
Chào Thiện Nhân!
Thú thật ḿnh chưa t́m thấy sách Việt Nam nói về chuyên ngành Đông y (chỉ là các sách ở mức độ tham khảo, và chữa một số bệnh cơ bản) nên ḿnh cũng ít quan tâm và ít đọc. Từ bé đến giờ, theo truyền thống gia đ́nh th́ ḿnh buộc phải học thuốc các bài căn bản về Dược Tính Ca Quát, Thang Đầu Ca Quyết, Tần Hồ Mạch Học (những cuốn này cũng đă được Thầy Trần Văn Quảng dịch ra tiếng Việt). Lớn lên một chút th́ bố cho ḿnh học Hoàng Đế Nội Kinh, Thương Hàn Luận, Y Tông Kim Giám, Phùng Thị Cẩm Nang. Về sau cho đến bây giờ, ḿnh cũng chỉ đọc toàn các sách cổ của các y gia xưa. Đấy là cách học của ḿnh. Nếu bạn đọc được tiếng Trung, ḿnh sẽ gửi cho bạn sách bạn cần, bất cứ sách nào bạn muốn. Ḿnh cũng không muốn dấu nghề.
C̣n các lương y, mỗi người có một cách làm việc bạn ạ, cũng cùng một giới, tốt xấu là việc của mỗi người. Quan trọng là họ làm được ǵ cho đồng loại và xă hôi. Ḿnh thấy Thọ Xuân Đường, hay L.Y Nguyễn Hữu Toàn cũng cực giỏi, và họ cũng làm được nhiều việc cho xă hội mà. Đồng thời họ cũng chứng minh được tài năng học thuật của họ qua thực tế. Trong nghề này cũng khó mà nói ai giỏi, ai dở bạn à. Quan trọng là sự đóng góp nghiêm túc cho người bệnh và cho ngành nghề mà thôi.
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-04-17 02:33:51.0
thanks bạn nhiều..
minh ko đọc được tiếng hoa bạ a. cảm ơn bạn rất nhiều nhe,,
ok vậy chúng ta có thể bắt tay nghiên cứu và thảo luận về y dược nhé,,
nh́nh có rất nhiều thứ chưa có biết như tác dụng của từng vị.ḿnh kiểm tra trên từ điển củng ko có.
bạn có ko?
cho ḿnh với
gủi qua tin nhán riêng đó nhe
thanks ban trước nhe:

 
Reply with a quote
Replied by drslump1989 (Hội Viên)
on 2012-04-17 03:02:47.0
Ư cháu là ngày uống bao nhiêu thang, kéo dài trong thời gian bao lâu ? Nếu có kết quả tốt cháu sẽ báo cáo ạ, xin chân thành cảm ơn bác. Nếu có đ/k bác ra Hà Nội cháu xin hậu tạ :D
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-04-17 03:15:57.0
theo đông y và đơn thuốc bac thông kê th́ bạn nên uống 1 ngày 1 thang,sắc 3 làn hợp lại 1 rồi uống

ngoài ra bạn có thể sữ dụng thang ḿnh kê trên để rửa da dầu

Lấy bột Bạch phục linh hoà điều với mật ong, tối thoa lên mặt, sáng ngày mai rửa sạch, thoa 7 ngày, thật kiến hiệu.

thân ái chào


thiện nhân
 
Reply with a quote
Replied by quangthong02 (Hội Viên)
on 2012-04-18 00:51:37.0
Chào Thiện Nhân!
Hôm trước ḿnh nói Thiện Nhân c̣n nợ ḿnh mấy câu hỏi, đó là v́ ḿnh muốn Thiện Nhân biện chứng: tại sao bệnh ngứa đó lại dùng bài Bá Tử Dưỡng Tâm Thang? Nhưng ḿnh nghĩ, có nếu TN làm theo bài thuốc gia truyền th́ chắc chắn sẽ không có biện chứng. Vậy bây giờ cho phép ḿnh giải thích nhé.
Trong sách Hoàng Đế nội Kinh Tố Vấn, phần nói về 19 điều cơ chế bệnh (bệnh cơ thập cửu điều - 病机十九条),điều thứ 6 có nói: "chư thống dưỡng sang, giai thuộc ư tâm" (諸痛癢瘡,皆屬於心). Lúc đầu, ḿnh t́m các sách y gia xưa để hiểu rơ ngọn ngành th́ đều được giải thích là: các chứng ngứa đau, đều thuộc vào tim. Khi lên diễn đàn Trung quốc, th́ cũng đều giải thích một cách hùng hồn như vậy, thậm chí c̣n cho ra nhiều phương thang, đều không giải quyếtđược ǵ cả. Lúc đó, tôi rất bế tắc chỉ v́ một câu nói chưa được lư giải rơ ràng. Có một lần, lúc c̣n ở Trung Quốc, tôi đi Massage chân, người nhân viên mang nước nóng ra cho tôi ngâm chân, cô ta hỏi: Thưa ông! ông có thấy nóng không ạ? trong trường hợp này, khẩu ngữ trung quốc dùng chữ "thống"(痛, nghĩa là đau), để thay cho chữ nóng (熱, nghĩa là nóng, nhiệt). Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh ra. Hóa ra lâu nay ḿnh dốt quá, cứ nghe người khác nói mà không chịu suy nghĩ. Trong văn cổ Trung Quốc, không bao giờ có chấm phết cả, v́ vậy, các y gia đời nay thường cắt riêng từng chữ thống (đau), Sang (lở loét), Dưỡng (ngứa)thành ba chữ khác nhau. Nếu để nguyên, th́ nó hỗ trợ ư cho nhau, nghĩa là chứng ngứa và nóng. Mà bản chất của tâm là hỏa, khi hỏa thược kim (hỏa hun đốt phế kim) thái quá, phế kim chủ b́ mao, hỏa của phế hun đốt phế kim hợp với thấp nhiệt ngoại tà mà sinh ra chứng ngứa nóng lở loét. Đây mới chứng bệnh ngoài da do tâm, chứ không phải là chứng của bạn dlump là không phải. Và dù có là chứng do tâm th́ cũng không dùng Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn. Trong chứng lở loét do tâm hỏa nhiệt thịnh th́ tôi dùng Hoàng Liên Tả Tâm Thang là hết bệnh. Qua trải nghiệm kể trên, từ đó trở đi, gặp thầy thuốc nào tôi cũng dè chừng, và kính trọng. V́ mỗi người có một bản lĩnh mà ḿnh không thể biết,không thể xem thường. Biển học nói chung và y học nói riêng là mênh mông bạn à. Khi biện chứng luận trị phải có tính logic và khoa học, không thể nói xong rồi để đấy, không cần phải biện luận hay chứng minh ǵ cả.
Vài ḍng tâm sự gửi bạn. Có ǵ muốn chia sẻ th́ mọi người cứ lên diễn đàn để mọi người cùng tranh luận và t́m hiểu nhé.
Trần Quang Thống.
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-04-18 02:20:23.0
chào bạn quangthong02:
để hiểu rỏ vê bản thân hay tranh luận một việc j đó có thể cho chúng ta hiểu nhau hơn,và trao đổi với nhau vê y thuật,dúp nền y học việt nam đi lên.

ḿnh thấy bạn rất tỉ mĩ nghiên cứu vê thuốc ḿnh rất thích 1 người tỷ mỉ như thế,
vd:trệu chứng của bạn(((( drslump1989))) bị da nhờn.da dầu,nếu như ḿnh chỉ chú ư đến vấn đề đó quá th́ kết quả sẽ ko cao.nêu suy ra bệnh th́ anh ta bị về gan.gây ra hiện tượng thế,

ok ḿnh sẻ lư gải cho bạn hiểu tại sao minh lại làm như thế..

bài thuốc ḿnh kê ra 2 bài.1 bài uống.1 bài nấu nước gội đầu,và rửa mặt.

cái anh ta bị là bị.là da nhờn.và da dầu.nổi đỏ bầm ơ mủi và trán.
th́ ḿnh đả kê cho anh ta 1 thang dùng để trị triệu chứng trên:
ngoài ra:
tại sao lai phải cho anh ta uông thêm bài ((Bá Tử Dưỡng Tâm Thang)))
trong bài này dùng dương chế ân or dùng ân chê dương .
bài này có tác dụng:
Chứng âm huyết bất túc, tâm thận mất sự điều ḥa sinh chứng hồi hộp hay sợ, dễ quên, đêm ngủ nhiều mộng, ra mồ hôi trộm, điều trị phải dùng phép bổ huyết dưỡng tâm, tư âm thanh nhiệt.
THEO NHƯ NGƯỜI XUA NÓI,,TÂM VỮNG CHÍ BỀN.Trong bài thuốc này củng nói theo như thế
lư giả: Nếu tâm ko cân sứng.ko bền bỉ,ko vửng th́ có dùng thuốc tốt như thê nào đi nửa củng trơ thành vô dụng:
TRONG CƠ THÊ NGƯỜI CÓ 5 THƯ Tâm ¿Can ¿Tỳ - Phế - Thận.
CÁI NÀO CŨNG CÓ NGƯỢC ĐIỂM RIÊNG CỦA NÓ.
VD: bệnh o tâm ma cư quy xung quanh tâm ma chữa chữa th́ sẻ anh hưởng tới can-ty-phế-thận:

NÓI TÓM LẠI:BÀI Tử Dưỡng Tâm Thang DÙNG ĐỂ AN THẦN.CHÂN AN CƠ THỂ,DÚP MẠNH HƠN,NHƯ: DÙNG NHƯ CHÊ CƯƠNG.THẬN LÀ 1 BỘ PHẬN QUAN TRỌNG CỦA CƠ THỂ,NẾU THẬN YẾU OR SUY,TH̀ SẺ ANH HƯỞNG TỚI TẤT CẢ.NẾU THẬN MÀNH KHỎE TH̀ TẤT CẢ KO CÓ VẤN ĐÊ G̀.
NÓI ÍT HIỂU NHIỀU..............

BẠN NGHI SAO VỀ M̀NH NÓI.

M̀NH NÓI CHẮC BẠN KHÓ HIỂU LẮM PHỈA KO????


Nguyễn thiện nhân: 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org