Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Thể lực yếu-Sinh lư mạnh-Tâm lư bất ổn

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Thể lực yếu-Sinh lư mạnh-Tâm lư bất ổn - posted by Hotwinter (Hội Viên)
on December , 05 2012
Kính gửi thầy Phó và các thầy,
Tôi bị như nhan đề, hiện tôi chưa có điều kiện uống thuốc nhưng muốn được tư vấn về cách ăn uống, lối sống... vậy có được không? Nếu được xin vui ḷng cho tôi biết link lấy mẫu khai bệnh án.
Cảm ơn các Thầy,
Hotwinter
 
Replied by Hotwinter (Hội Viên)
on 2012-12-06 00:57:52.0
Cám ơn các Thầy tôi t́m thấy mẫu bệnh án rồi nó nằm ở đây (http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=4083&fid=5&Page=1&trp=5)

 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org