Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by love4u_hp (Hội Viên)
on 2012-12-25 09:25:53.0
ci ny th bạn cứ ước chừng. V dụ như 1 thang sắc 3 lần nước:
lần 1: 4 chn nước đun cn 1 chn
Lần 2: 3 chn nước đun cn 1 chn
Lần 3: 2 chn nước đun cn 1 chn

Rồi ha 3 lần nước lại với nhau rồi chia ra uống
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org