Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Nhi Khoa >> Be 20 thang tui bi vim tai gia tai phat nhiu ln

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Be 20 thang tui bi vim tai gia tai phat nhiu ln - posted by cheng (Hội Viên)
on July , 24 2013
Con trai ti 20 thang tui, cach y 6 thang chau bi st nhe lu ngay khng khoi, i kham bac si kt lun chau bi vim amidan kem theo s mui sau o chau bi chay mu tai phai. c iu tri khang sinh nhng chi 01 thang sau thi tai chau lai bi chay mu tr lai, ln nay chay mu ca hai tai, va lai tip tuc c iu tri bng khang sinh. Cach y 02 hm chau bi st nhe va khi ht st 2 tai chau lai tip tuc chay mu. Mu ban u m c sau loang hn, mu bn tai trai chau co mau hi nh nh ging nh co mau. Xin cac thy cho chau bai thuc cha dt im vim tai gia do bin chng amidan.
Xin cam n!
 
Replied by Ban An Ninh (Hội Viên)
on 2013-07-25 06:10:08.0
Cho Cheng,

Mục hỏi bệnh của bạn đnh bị lỗi phng chữ. Bạn c thể tải bộ g tiếng việt Unikey tại http://unikey.vn/vietnam/ để c thể đnh tiếng việt theo chuẩn Unicode.

Thn i,

Ban An Ninh
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2019 yhoccotruyen.org