Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Bệnh tự kỷ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Bệnh tự kỷ - posted by DừaCạn (Hội Viên)
on March , 22 2014
Rất mong chia sẽ phương pháp chữa tự kỷ theo đông y?
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-03-27 17:07:27.0
Bệnh tự kỷ là bệnh do thần khí bị hỏng. Thần được sinh ra từ thanh khí, khí được sinh ra từ tinh. V́ lư do ǵ đó mà bị thương tổn nặng đến tinh th́ sẽ dẫn đến tổn hại khí và thần rồi sinh ra bệnh tự kỷ. Hoặc do yếu tố bên ngoài (thất t́nh - 7 thứ t́nh cảm) ảnh hưởng trực tiếp đến thần khí (như sợ hăi, lo lắng quá độ) cũng sinh ra bệnh tự kỷ. Muốn chữa bệnh này cần phải phục hồi thần khí.
Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org