Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Sách Y Chứ Hán!

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Sách Y Chứ Hán! - posted by Nguyên Thông (Hội Viên)
on May , 28 2014
Kính chào Anh Chị!

Hiện nay minh đang t́m sách chữ Hán để in ra chữ lớn phục vụ các Lương Y cao tuổi mắt kém.

Anh chị có bản file.doc bằng chữ Hán xin giúp ḿnh

Sách gốc chữ Hán cần:

- Huyết Chứng

_ Kim Quỹ
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-05-30 13:15:35.0
Chào Nguyên Thông.
Sách thuốc bạn cần chưa kiếm ra, có thể dùng tạm các cuốn sách khác trong link sau.
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/subject/4
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-05-31 01:23:14.0
Đây là sách Kim Quỹ Yếu Lược bản chữ Hán link của trường đại học Berkeley Hoa Kỳ.

http://www.ocf.berkeley.edu/~darvard/CMBook4.pdf
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org