Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> 10 phương thuốc đắp rốn chữa bất lực

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
10 phương thuốc đắp rốn chữa bất lực - posted by httinh (Hội Viên)
on June , 21 2014
Em mới đọc được trn mạng phương php ny. Nhờ thầy Ph v cc thấy khc cho kiến.
Đy l phương php chữa bệnh độc đo với tn gọi dược tề liệu php, có lịch sử lu đời, được ghi lại sớm nh́t trong y thư kinh đỉn Ṇi kinh T́ v́n r̀i sau đó được bàn lụn và phát trỉn trong các sách thúc n̉i tíng khác như Thin kim ýu phương, Ngoại đài bí ýu đ̉ chữa nhìu mặt ḅnh khác nhau, trong đó có ŕi loạn dương cương. Nhiều phương thuốc chỉ đắp 2 3 lần l đạt hiệu quả.
Phương 1: Phụ tử 6g, xuyn 6g, thin hùng 6g, qú tm 60g, qú chi 60g, t́ tn 60g, can khương 60g, xuyn tiu 60g, t́t cả thái vụn ngm trong d̀u vừng (mùa xun 5 ngày, mùa hạ 3 ngày, mùa thu 7 ngày, mùa đng 10 ngày), sau đó đun si bỏ bã r̀i lại đun si típ, từ từ bỏ hoàng đơn vào, qúy đ̀u thành dạng cao, đựng trong lọ kín dùng d̀n. Khi dùng, qút cao thúc ln gíy bản hoặc vải r̀i dán vào ŕn hoặc đan đìn (tương ứng với huỵt huýt hải, ở thẳng dưới ŕn 1,5 t́c). Cng dụng: n tḥn noãn tỳ, b̉ dương cường tráng, dùng đ̉ chữa b́t lực thục th̉ Tḥn dương hư suy, ngoài ra còn chữa chứng di tinh, tinh lạnh và mụn con.
Phương 2: Tỉu h̀i hương và bào khương lượng bằng nhau, śy kh tán ḅt, gia thm ṃt chút múi ăn r̀i hòa với ṃt chút sữa người hoặc ṃt ong hoặc tít gà thành dạng cao, đắp vào ŕn, dùng băng ć định, 5 ngày thay thúc 1 l̀n. Cng dụng: B̉ ṃnh mn hỏa, n tḥn trợ dương, làm ́m tỳ vị, chuyn dùng đ̉ chữa chứng lịt dương.

Phương 3: Hành tươi 1 củ, giã nát, đăp vào ŕn r̀i dùng băng ć định bn ngoài, m̃i ngày sáng và t́i thay thúc ṃt l̀n. Cng dụng: n dương tán hàn, lưu thng kinh lạc, chuyn trị lịt dương do hàn tà xm nḥp.
Phương 4 : Phụ tử 1 củ to, khoét l̃, ngũ vị tử 6g, hoàng kỳ sao 6g, lưu hoàng 6g, xuyn sơn giáp 2 míng, t́t cả sao kh tán ḅt r̀i nhét vào trong củ phụ tử, đem đun với 250ml rượu trắng bằng lửa nhỏ cho đ́n khi rượu cạn thì ĺy ra nghìn nát thành dạng cao. Trước tin cho 0,3g xạ hương vào ŕn r̀i đắp cao thúc ln trn, dùng băng ć định lại, 3 ngày thay thúc 1 l̀n, 10 l̀n là 1 lịu trình. Cng dụng: n b̉ ṃnh mn hỏa, trừ hàn n dương, b̉ khí thng mạch, hoạt huýt thu lĩm, chuyn dùng đ̉ chữa lịt dương, thng thường sau 3 l̀n là có hịu quả.
Phương 5: Dm dương hoắc 52g, sà sàng tử 36g, ng cng 15g, băng phín 9g, t́t cả śy kh tán ḅt, tṛn với nước ép từ hành củ tươi thành dạng cao r̀i đắp vào ŕn, ḱ đó dùng ngón tay cái hai bn thay nhau ́n từ từ ln trn, m̃i l̀n từ 10 - 20 phút, m̃i ngày 2 l̀n vào bủi sáng khi thức gíc và bủi t́i trước khi đi ngủ. Cng dụng: n tḥn tráng dương, khu phong trừ th́p, chuyn dùng đ̉ chữa chứng dương ṿt khng cương hoặc có cương nhưng khng cứng, xút tinh sớm, hoạt tinh, di ṃng tinh
Phương 6: Ṃc mít tử, t́ tn, xuyn , thảo , phụ tử ch́, thìm thừ, hùng hoàng, sà sàng tử, nhục thung dung, kỷ tử, địa ćt bì, mạch mn, ṃc hương, sinh địa, tỏa dương, ba kích, phòng phong, nhn sm, bạch linh, đinh hương, qú nhục, ṃt dược, đ̣u kh́u m̃i thứ 5g, c̉u ćt 100g, hải mã 60g, long ćt 30g, thạch ýn tử 30g, vn m̃u thạch 30g. T́t cả đem sắc kỹ, bỏ bã r̀i c thành dạng cao đặc, khi dùng ph́t cao thúc ln gíy bản hoặc vải mỏng dán vào ŕn. Cng dụng: Làm ́m hạ nguyn hư lãnh, khín cho dương ṿt cương cứng.
Đắp rốn.
Phương 7: Đại phong tử, lưu hoàng, dương khởi thạch, sà sàng tử, hương phụ, phỉ tử m̃i thứ 3g, d́ mèn 1 con, xạ hương 3g. T́t cả śy kh tán ḅt, luỵn với ṃt ong làm hoàn, m̃i ngày dùng 1 vin đặt vào ŕn, ć định bằng băng dính. Phương thang này chuyn dùng đ̉ chữa dương nuy, làm cho tăng đ̣ cương cứng của dương ṿt và phòng ch́ng xút tinh sớm.
Phương 8: Lưu hoàng 30g, bạch ṭt l 30g, t́ tn 30g, ng thù du 15g, xuyn sơn giáp 10g, dương khởi thạch 30g, băng phín 5g, t́t cả śy kh tán ḅt, m̃i l̀n ĺy ḅt thúc 3g hòa với nước cơm thành dạng cao r̀i đắp ln ŕn, ć định bằng băng dính, hai ngày thay thúc ṃt l̀n. Thng thường sau 15 ngày là có chuỷn bín, sau 2 tháng là có hịu quả t́t.
Phương 9: Lưu hoàng, bạch thược, bạch phàn, cam thảo và phỉ tử lượng bằng nhau, t́t cả śy kh tán ḅt, hòa với rượu trắng thành dạng cao r̀i đắp ln ŕn, dùng băng ć định bn ngoài, m̃i bủi sáng khi thức ḍy và bủi t́i trước khi đi ngủ dùng túi kín đựng nước nóng chườm ln bn trn ŕn trong 20 - 30 phút, 15 ngày là ṃt lịu trình. Cng dụng: n b̉ ṃnh mn hỏa, cường tḥn tráng dương và thu lĩm, chuyn dùng đ̉ chữa chứng lịt dương.
Phương 10: Ng thù du 5g, t́ tn 1g, qú chi 1g, t́t cả śy kh tán ḅt. Trước tin, trải ṃt mảnh gạc mỏng ln trn ŕn r̀i đ̉ ḅt thúc, lại trải típ ṃt lớp gạc nữa r̀i dùng băng ć định bn ngoài. M̃i t́i trước khi đi ngủ dùng ngón tay cái day ́n ŕn trong 5 - 10 phút, 2 hoặc 3 ngày thay thúc ṃt l̀n. Cng dụng: Tán hàn thng lạc, cường dương ć tinh, chuyn dùng đ̉ chữa lịt dương, thng thường sau 15 ngày sẽ có hịu quả rõ ṛt.ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Qun đội 108)
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org