Thất Bảo Mỹ Nhiệm Đơn

Tác Giả: Lư Thời Trân

Chủ Trị:
Bổ thận, dưỡng huyết, trị các chứng khí huyết hư suy, gầy yếu, tiêu khát, đái giắt, đái giầm, di tinh, băng lậu, đới hạ, thận hư vô sinh

Bạch phục linh (hấp sữa) 16g
Cây kỷ tử 16g
Đương quy (rửa rượu) 16g
Hà thủ ô 16g
Ngưu tất 16g
Phá cố chỉ 8g
Thỏ ty tử 16g

Ghi Chú:
Tán bột, luyện mật làm hoàn ngày uống 20g.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org