Thất Khí Thang

Tác Giả: Tôn Tư Mạo

Chủ Trị:
Trị thất t́nh uất kết, ăn vào th́ đầy ở ngực, biếng ăn, ngũ tạng không điều ḥa, khí suy yếu

Thục địa 8g
Xuyên tiêu 12g
Bạch thược 4g
Bán hạ 4g
Chỉ thực 4g
Hậu phác 4g
Hoàng cầm 4g
Ngô thù du 20g
Thiên hoa phấn 4g
Can khương 4g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org