Ma Hạnh Dĩ Cam Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Phát tán phong thấp tại biểu, trị phong thấp, đau cả người, phát sốt, cứ sau trưa th́ bệnh nặng.

Ma hoàng 5g
Hạnh nhân 10 hạt
Ư dĩ 10g
Chích cam thảo 10g


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org