Tế Sinh Thận Khí Hoàn

Tác Giả: Nghiêm Dụng Ḥa

Chủ Trị:
Ôn dương bổ thận, hóa khí, lợi thủy, tán huyết ứ, trị thận hư, phù thũng, tiểu ít, bụng đầy trướng, lưng và tay chân lạnh

Sinh địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Đan b́ 9g
Quế chi 6g
Phụ tử 6g
Xa tiền tử 12g
Ngưu tất 6g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn ngày uống 12g


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org