Sâm Tô Ẩm

Tác Giả: Ḥa Tễ Cục Phương

Chủ Trị:
Các chứng nội thương, ngoại cảm, nóng sốt, nhức đầu, nôn ọe, ho, nhiều đàm, mắt hoa đầu váng, đại tiện lỏng, đă cho phát hăn và sốt không hạ.

Nhân sâm 6g
Tô diệp 6g
Cát căn 6g
Tiền hồ 6g
Bán hạ (chế gừng) 6g
Bạch linh 6g
Trần b́ 4g
Cam thảo 4g
Cát cánh 4g
Chỉ xác 4g
Mộc hương 4g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 8-12g ḥa với nước sắc 2 lát gừng và 3 quả Đại táo. Uống nóng.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org