Tả Quy Ẩm

Tc Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
n bổ kh huyết, trị người lớn tuổi can thận suy, hư.

Thục địa 32g
Sơn dược 12g
Sơn th 8g
Phục linh 12g
Chch cam thảo 4g
Cu kỷ tử 8g

Ghi Ch:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org