Đào Hồng Tứ Vật Thang

Tác Giả: Y Tông Kim Giám

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, hoạt huyết, khử ứ, trị các chứng thống kinh, sau khi sanh ác huyết không ra hoặc ra ít, bụng dưới đau, nơi đau có thể thấy ḥn cục

Đào nhân 8g
Hồng hoa 10g
Thục địa 21g
Xuyên khung 6g
Đương quy 12g
Bạch thược 15g

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org