Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by HoangMinh (Hội Viên)
on 2010-03-19 11:12:47.0
Xin đa tạ sự giúp đỡ của thầy Phó, và hai anh VietQuoc, NoiDat. Tôi đă bắt đầu uống Lục Vị Hoàn. Nếu có ǵ thay đổi tôi xin trở lại diễn đàn để thỉnh thêm ư kiến của quư vị.
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org