Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> Y GIA THẬP YẾU

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Y GIA THẬP YẾU - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on May , 10 2015
醫家十要︰Y GIA THẬP YẾU

一存仁心,乃是良箴,博施濟眾,惠澤斯深。

Nhất tồn nhất tâm, năi thị lương châm, bác thi tế chúng, huệ trạch tư thâm.

1-(Giữ ǵn ḷng nhân, đó là phương châm tốt, rộng giúp mọi người ơn huệ cho thấm nhuần sâu rộng.)


二通儒道,儒醫世寶,道理貴明,群書當考。

Nhị thông nho đạo, nho y thế bảo, đạo lư qúy minh, quần thư đương khảo.

2-(Thông hiểu đạo nho, đạo nho là đạo thuốc trên đời rất quư, đạo lư qúy ở sáng suốt, nên hợp các cách mà tham khảo.)


三精脈理,宜分表裡,指下既明,沉 ? 可起。

Tam tinh mạch lư, nghi phân biểu lư, chỉ hạ kư minh, trầm kha khả khởi.

3-(Tinh về mạch lư, để phân biểu lư. dưới ngón tay đă rơ rệt bệnh nặng cũng có thể chửa khỏi.)

四識病原,生死敢言,醫家至此,始至專門。

Tứ thức bệnh nguyên, sinh tử cảm ngôn,y gia chí thử, thủy chí chuyên môn.

4-(Phải biết nguyên nhân của bệnh, dám nói sự sống chết, thầy thuốc tới đó mới là chuyên môn.)

五知氣運,以明歲序,補瀉溫涼,按時處治。

Ngũ tri khí vận dĩ minh tuế tự, bổ tả ôn lương, án thời xử trị.

5-(Phải hiểu vận khí để rơ thứ tự cuả năm, xét theo mùa để làm thuốc bổ hoặc tả ôn hoặc lương, theo đó điều trị.)

六明經絡,認病不錯,臟腑洞然,今之扁鵲。

Lục minh kinh lạc, nhận bệnh bất thác, tạng phủ đổng nhiên, kim chi biển thước.

6-(Biết rơ kinh lạc để nhận bệnh không lầm, tạng phủ tự nhiên biết mới là biển thước thời nay.)

七識藥性,立方應病,不辨溫涼,恐傷性命。

Thất thức dược tính, lập phương ứng bệnh, bất biện ôn lương, khủng thương tính mệnh.

7-((Tinh dược lư, lập phương thuốc phải ứng với bệnh, chẳng phân biệt được thuốc ôn hoặc lương e sợ làm thương hại tính mệnh bịnh nhân.)

八會炮製,火候詳細,太過不及,安危所系。

Bát hội bào chế, hoả hậu tường tế, thái quá bất cập, an nguy sở hệ.

8-((Lănh hội sự bào chế, biết rơ kỹ thuật sao chế , sự nấu nướng thái hoặc chưa đủ , sự an nguy cuả bệnh nhân cũng liên quan tới đó.)

九莫嫉妒,因人好惡,天理昭然,速當悔晤。

Cửu mạc tật đố, nhân nhân hiếu ố, thiên lư chiêu nhiên, tốc đương hối ngộ.

9-(Chớ đố kỵ,nhân v́ người ta vừa hay ghét lẽ trời soi rơ, nên kịp hối ngộ.)

十匆重利,當存仁義,貧富雖殊,藥施無二。

Thập vật trọng lợi, đương tồn nhân nghiă, bần phú tuy thù, dược thi vô nhị.

10-(Đừng trọng về lợi, nên giữ điều nhân nghĩa, giàu nghèo tuy khác , nhưng thuốc không chia làm hai.)

萬病回春

Vạn Bịnh Hồi Xuân

明 龔廷賢

Minh - Cung Đ́nh Hiền

Sưu tầm.

 
Replied by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on 2015-05-11 10:24:44.0
Y GIA THẬP YẾU


Một giữ ḷng nhân

Dốc sức thi ân

Cứu người tật bệnh

Cội Đức chuyên cần.


Hai thông Nho đạo

Nho- Y vốn báu

Nghiên cứu tỏ tường

Rộng đường tham khảo.


Ba t́m mạch lư

Trong ngoài phân kỹ

Chẩn bệnh rơ ràng

Nan y vẫn trị


Bốn biết bệnh nguyên

Sống chết nói liền

Thầy tinh mức ấy

Mới xứng nghề chuyên


Năm nắm vận khí

Thời tiết liên luỵ

Bổ- tả, ôn- lương

Theo mùa chữa trị


Sáu thuộc kinh lạc

Nhận bệnh chính xác

Tạng phủ tinh thông

Noi gương Biển Thước


Bảy rơ dược tính

Lập phương ứng bệnh

Hàn nhiệt phải lường

Tránh thương tính mệnh


Tám rành bào chế

Nướng sao tinh tế

Quá mức, chưa vừa...

Thảy đều can hệ.


Chín không đố kỵ

Nh́n đời thấu lư

Ưa ghét theo người

Sớm nên đổi ư


Mười chớ trọng lợi

Giữ tṛn nhân nghĩa

Người dẫu giàu nghèo

Thuốc không chia loại.Nguyên tác: Cung Đ́nh Hiền

Dịch: L.Y Phan Công Tuấn

Sưu tầm


 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org