Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hải Kim Sa (Spora Lygodii) 海金沙

Vị thuốc: Hải Kim Sa
Tn Latin: Spora Lygodii
Tn Pinyin: Haijinsha
Tn tiếng Hoa: 海金沙

Tính vị: Vị ngọt, tnh hn
Quy kinh: Vo kinh bng quang, tiểu trường

Dược năng: Thanh nhiệt, lợi tiểu

Liều Dng: 15 - 60g

Chủ trị:
- Trị cc chứng tiểu gắt, tiểu kh, tiểu buốt, nước tiểu c mu do nhiệt thịnh, nước tiểu c sạn dng với Đại thanh diệp, Biển xc

- Ging hỏa, trị vim họng, dng với Bản lam căn

- Hải kim sa c loại l (Hai kim sa thảo) v hạt (Hải kim sa). Loại l mt hơn. Loại hạt c liều dng 6 - 15g, khi sắc thường được bỏ trong ti vải

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org