Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhân Trần (Herba Artemisiae Scopariae) 茵陈


Nhân trần nam

Nhân trần

Vị thuốc: Nhân Trần
Tên khác: Bồ bồ
Tên Latin: Herba Artemisiae Scopariae
Tên Pinyin: Yinchen
Tên tiếng Hoa: 茵陈

Tính vị: Vị đắng, hơi cay, tính ôn
Quy kinh: Vào kinh can, đởm, bàng quang

Dược năng: Thanh thấp nhiệt, giải nhiệt, phát hăn

Liều Dùng: 20 - 40g

Chủ trị:
- Trị hoàng đản, sản hậu, tiểu tiện ít. Trị lăi đũa và giun móc câu.

- Vàng da do thấp nhiệt thể dương (dương hoàng): Dùng Nhân trần cao với Chi tử và Đại hoàng trong bài Nhân Trần Cao Thang.

- Vàng da do thấp hàn (âm hoàng): Dùng Nhân trần cao với Phụ tử và Can khương trong bài Nhân Trần Tứ Nghịch Thang.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org