Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Trc Diệp (Folium Bambusae) 竹叶

Vị thuốc: Trc Diệp
Tn Latin: Folium Bambusae
Tn Pinyin: Zhuye
Tn tiếng Hoa: 竹叶


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org