Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Xuyên Tiêu (Fructus Zanthoxyli) 花椒

Vị thuốc: Xuyên Tiêu
Tên khác: Thục tiêu (shujiao), Hoa tiêu (huajiao), Ba tiêu, Hồng tiêu, Hoa tiêu thích, Sơn hồ tiêu thích, Sưng, Hoàng lực, Dă hoa tiêu, Lưỡng diện châm, Lưỡng phù châm
Tên Latin: Fructus Zanthoxyli
Tên Pinyin: Chuanjiao
Tên tiếng Hoa: 花椒

Tính vị: Vị cay, tính nhiệt
Quy kinh: Vào kinh thận, tỳ, vị

Hoạt chất: Oils, geraniol, limonene, cumic alchohol

Dược năng: Ấm trung tiêu, tán hàn, chỉ thống, bài trùng

Liều Dùng: 1,5 - 6g

Chủ trị:
- Trị các chứng đau bụng, lạnh bụng, ăn không tiêu, nôn mửa, tiêu chảy do tỳ vị hàn

- Trị giun, sán lăi

Kiêng kỵ:
- Âm hư nội nhiệt không dùng
- Phụ nữ có thai không dùng
- Xuyên tiêu kỵ Khoản đông hoa, Hắc phụ tử, Pḥng phong, Qua lâu

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org