Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

M Tiền Tử (Semen Strychni) 马钱子

Vị thuốc: M Tiền Tử
Tn Latin: Semen Strychni
Tn Pinyin: Maqianzi
Tn tiếng Hoa: 马钱子

Tính vị: Vị đắng, tnh hn
Quy kinh: Vo kinh can, tỳ

Hoạt chất: Strychine, brucine, isobrucine, alpha-colubrine, beta-colubrine, pseudostrychnine, strychine N-oxide, brucine N-oxide, novacine, icajine, vomicine, protostrychnine, 15-hydroxystrychnine, loganin, chlorogenic acid

Dược năng: Tn ứ, giảm sưng, thng kinh, chỉ thống

Liều Dng: 0,3 - 0,6g

Chủ trị:
- Trị cc chứng vim, sưng đau, nhọt độc, vim họng

- Phụ nữ bị vim m đạo dng M tiền tử ngm nước khoảng 3 ngy, bc bỏ lớp vỏ ngoi, phơi nắng phần trong cho kh rồi bỏ vo rang vng với dầu m, tn bột đắp ln chỗ sưng

- Đau t, bại liệt dng với Cam thảo, Đương quy, Nhũ hương

- Đau nhức cơ bắp dng M tiền tử với Ma hong, Nhũ hương, Một dược ngm rượu đế xoa bp chỗ sưng đau, c thể uống với liều nhỏ

Độc tnh:
- M tiền tử rất độc, thng thường chỉ dng ngoi. Nếu dng trong thuốc uống th phải rang hay chin với dầu m để giảm bớt độc tnh.

- Nếu dng qu liều c thể c những triệu chứng như kh cổ, chng mặt, nhức đầu, t bại ton thn, kh thở. Nếu trng độc dng 6g Quế chi, 60g Cam thảo, 12g Ngũ bội tử sắc uống để giải.

King kỵ:
- Phụ nữ c thai cấm dng
- Chỉ nn dng ngoi, nếu dng trong th chỉ nn dng ngắn hạn

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org