Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

A Ti S (Cynara scolymus) 菊芋

Vị thuốc: A Ti S
Tn Latin: Cynara scolymus
Tn Pinyin: Juyu
Tn tiếng Hoa: 菊芋

Tính vị: Vị ngọt, hơi đắng, tnh mt
Quy kinh: Vo kinh can v đởm

Hoạt chất: caffeic acid, caffeoylquinic acids, caryophyllene, chlorogenic acid, cyanidol glucosides, cynaragenin, cynarapicrin, cynaratriol, cynarin, cynarolide, decanal, eugenol, ferulic acid, flavonoids, folacin, glyceric acid, glycolic acid, heteroside-B, inulin, isoamerboin, lauric acid, linoleic acid, linolenic acid, luteolin glucosides, myristic acid, neochlorogenic acid, oleic acid, palmitic acid, phenylacetaldehyde, pseudotaraxasterol, scolymoside, silymarin, sitosterol, stearic acid, stigmasterol, and taraxasterol.

Dược năng: Chống lo ha, giải độc, hạ mỡ mu, mt gan, lợi tiểu,

Liều Dng: 10 - 20g (kh), 100 - 500g (tươi)

Chủ trị:
Thanh can, lọc mu, tả hỏa, giải độc, nhuận can, gip ti tạo tế bo, hạ cholesterol, trị lở miệng do can nhiệt, mụn nhọt. Lợi sữa cho phụ nữ c con nhỏ.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org