Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thanh X Ẩm

Tc Giả: L Văn Bỉnh

Chủ Trị:
Trị vim mũi, mũi c mi hi thối

Hong cầm 8g
Hong lin 8g
Sinh địa 8g
Thạch xương bồ 8g
Viễn ch 8g
Xch thược 8g
Cảo bản 8g
Cam thảo 4g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org