Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thông Ứ Ẩm

Tác Giả: Thẩm Kim Ngao

Chủ Trị:
Trị sinh xong sản dịch (huyết dơ) không ra hết, bụng đau, tâm thần không thoải mái, lúc nóng lúc lạnh

Bạch truật 4g
Đại hoàng 12g (để riêng)
Đào nhân 30 hột
Hồng hoa 2g
Mộc thông 4g
Quy vĩ

Ghi Chú:
Đại hoàng để riêng, sắc các vị c̣n lại khi gần được th́ cho Đại hoàng vào, sắc thêm 10 phút là được

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org