Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tam Giáp Phục Mạch Thang

Tác Giả: Ngô Cúc Thông

Chủ Trị:
Tư âm tiềm dương, binh can tức phong, trị ôn tà nhập vào phần huyết, cơ thể khô gầy, môi teo, lưỡi co, mắt lờ đờ, g̣ má đỏ, ngón tay run

A giao 9g
Sinh địa 18g
Mẫu lệ 15g
Hỏa ma nhân 15g
Mạch môn 15g
Bạch thược 18g
Quy bản 30g
Miết giáp 24g
Liên tử tâm 8g
Chích cam thảo 18g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org