Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bnh Can Ha Huyết Phương

Tc Giả: L Hữu Trc

Chủ Trị:
Trị m huyết hư yếu, sườn đau, kh thở, đầu cổ cứng đau, chong vng, mắt mờ do phong nhiệt, can hỏa vượng

Đan sm 6g
Si hồ 6g
Sinh địa 12g
Thục địa 8g
Đơn b 4g
Bạch thược 8g
Đương quy 8g
Ng th 4g
Nhục quế 2g
Sơn th 4g
Toan to nhn (sống, đập giập) 4g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org