Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bán Hạ Hậu Phác Thang (半夏厚朴汤)

Tên Pinyin: Ban xia hou po tāng
Tên Tiếng Hoa: 半夏厚朴汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Lư khí, giáng nghịch, hóa đờm, tán kết, trị chứng khí hạch, thất t́nh uất kết khiến cho đờm dăi kết lại, trong họng như có vật ǵ vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn

Bán hạ chế 12g
Hậu phác 9g
Phục linh 12g
Tô diệp 6g
Gừng tươi 4 lát

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org