Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quy Tỳ Thang (归脾汤)

Tên Pinyin: Guī pí tāng
Tên Tiếng Hoa: 归脾汤

Tác Giả: Nghiêm Dụng Ḥa

Chủ Trị:
Tâm tỳ đều hư, khí huyết hư, hồi hộp, hay quên, mất ngủ, ăn kém, hay mệt mỏi, cơ thể suy nhược, kinh nguyệt không đều, huyết rong, xuất huyết dưới da, thần kinh suy nhược, tâm suy.

Nhân sâm 12g
Phục thần 12g
Toan táo nhân sao 12g
Viễn chí 6g
Hoàng kỳ 12g
Mộc hương 4g
Bạch truật 12g
Long nhăn nhục 12g
Đương quy 12g
Chích thảo 4g
Sinh khương (gừng tươi) 3 lát
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org