Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tiểu Si Hồ Thang (小柴胡汤)

Tên Pinyin: Xiǎo chi h tāng
Tên Tiếng Hoa: 小柴胡汤

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thương hn chứng vo đến thiếu dương, miệng kh, họng kh, mắt hoa, sợ gi, thoạt nng, thoạt rt, ngực sườn đầy tức, biếng ăn, lng phiền, hay nn

Si hồ 10g
Hong cầm 6g
Nhn sm 6g
Cam thảo 6g
Bn hạ 10g
Sinh khương 2 lt
Đại to 4 quả

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org