Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thanh Ôn Bại Độc Ẩm

Tác Giả: Dư Sư Ngu

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tả hỏa, trị ôn dịch, phần nhiệt và lư đều có nhiệt, sốt cao, đau đầu, tạng táo, tâm phiền, miệng khô khát, nôn ra máu

Sinh Thạch cao 40g
Sinh Địa hoàng 20g
Tê giác 2g
Cát cánh 10g
Huyền sâm 12g
Đơn b́ 12g
Chi tử 12g
Tri mẫu 12g
Cam thảo 6g
Hoàng liên 8g
Hoàng cầm 8g
Liên kiều 8g
Trúc diệp tươi 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org