Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Qua Lu Quế Chi Thang (栝蔞桂枝湯)

Tên Pinyin: Qua lou gui zhi tang
Tên Tiếng Hoa: 栝蔞桂枝湯

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thi dương bệnh, pht sốt, ra mồ hi, sợ gi, cổ gy đau co cứng, mạch trầm tr

Qua lu căn 6g
Quế chi 9g
Thược dược 9g
Cam thảo 6g
Sinh Khương 9g
Đại to 3 quả

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org