Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tri Bá Địa Hoàng Hoàn (知柏地黄丸)

Tên Pinyin: Zhī bǎi d́ huáng wán
Tên Tiếng Hoa: 知柏地黄丸

Tác Giả: Tần Cảnh Minh

Chủ Trị:
Chủ trị âm hư hỏa vượng, đau nhức, ra mồ hôi trộm, họng đau, miệng khô

Tri mẫu 6g
Hoàng bá 6g
Thục địa hoàng 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Đơn b́ 9g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g

Ghi Chú:
Tán bột, luyện mật làm hoàn. Ngày dùng 8 - 16g.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org