Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tần Giao Miết Giáp Tán (秦艽鳖甲散)

Tên Pinyin: Qín Jiāo Biē Jiǎ Sǎn
Tên Tiếng Hoa: 秦艽鳖甲散

Tác Giả: La Khiêm Phủ

Chủ Trị:
Trị các chứng âm hư nội nhiệt, nóng trong xương, đạo hăn, gầy ṃn, sốt về chiều, ho, mệt mỏi

Sài hồ 12g
Miết giáp 12g
Địa cốt b́ 12g
Tần giao 6g
Đương quy 6g
Tri mẫu 6g

Ghi Chú:
Tán bột, ngày dùng 10-16g với nước sắc của 5 lá Thanh hao và 5 quả Ô mai

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org