Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Trc Diệp Thạch Cao Thang

Tc Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị kh m hư, sốt cao, nhiệt t cn lưu lại

Trc diệp 12g
Nhn sm 6g
Ngạnh mễ 20g
Bn hạ chế 6g
Cam thảo 4g
Thạch cao 20-40g
Mạch đng 20g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org