Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thăng Ma Cát Căn Thang

Tác Giả: Tiểu Nhi Phương Luận

Chủ Trị:
giải cơ, thấu chẩn, ḥa vinh giải độc. Trị bệnh sởi ở trẻ em khó mọc hoặc mọc không đều, phát sốt, sợ gió, ho, mắt đỏ, chảy nước mắt, lưỡi đỏ, rêu trắng, mạch phù sác.

Thăng ma 6g
Thược dược 8g
Cát căn 8g
Chích thảo 2g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org