Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhị Si Hồ Ẩm

Tc Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Trị tứ thời cảm mạo, cảm lạnh lc thời tiết lạnh qu m trong người nội nhiệt khng đủ

Si hồ 12g
Sinh khương 5 lt
Trần b 6g
Tế tn 4g
Hậu phc 6g
Bn hạ chế 8g
Cam thảo 3g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org