Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nhuận Trường Thang

Tác Giả: Lư Đông Viên

Chủ Trị:
Nhuận trường, dưỡng huyết, hoạt huyết, trị táo bón

Đại hoàng 4g
Đào nhân 4g
Binh lang 2g
Chích thảo 4g
Đương quy thân 4g
Sinh địa 2g
Thục địa 2g
Thăng ma 4g
Ma nhân 4g
Hồng hoa 4g

Ghi Chú:
Đại hoàng để riêng, sắc các vị c̣n lại khi gần được th́ bỏ đại hoàng vào, khoảng 10 phút th́ đổ thuốc ra.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org