Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tê Giác Địa Hoàng Thang (犀角地黃湯)

Tên Pinyin: Xī Jiǎo D́ Huáng Tāng
Tên Tiếng Hoa: 犀角地黃湯

Tác Giả: Thiên Kim Dược Phương

Chủ Trị:
Thanh nhiệt giải độc, lương huyết tán ứ. Chủ trị nhiệt nhập huyết phận làm tổn thương huyết lạc, sốt cao, ngũ tâm phiền nhiệt, thổ huyết, nục huyết, tiện huyết, niệu huyết

Tê giác 4g (hoặc Thủy Ngưu giác 30g)
Sinh địa 24g
Đơn b́ 9g
Thược dược 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org