Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tân Di Tán (辛夷散)

Tên Pinyin: Xin Yi San
Tên Tiếng Hoa: 辛夷散

Tác Giả: Nghiêm Dụng Hoà

Chủ Trị:
Thông khiếu, hoá đàm. Trị phế hư, phong hàn thấp bên ngoài xâm nhập làm cho mũi nghẹt, nước mũi chảy, khí không thông, không ngửi thấy mùi.

Tân di
Bạch chỉ
Chích thảo
Cảo bản
Khương hoạt
Mộc thông
Pḥng phong
Tế tân
Thăng ma
Xuyên khung

Ghi Chú:
Mỗi vị đều 5g, tán bột, ngày dùng 10-12g hăm với nước sôi làm trà uống.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org