Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tán Hàn Thang

Chủ Trị:
Thống tư, phong thấp lạnh, chỗ đau nhất định, ngày nhẹ đêm nặng, chân tay lạnh, chườm nóng th́ cơn đau giảm

Quế chi 6g
Ô đầu 4g
Xuyên ô 4g
Sinh khương 4g
Ma hoàng 4g
Độc hoạt 6g
Đương quy 10g
Sinh địa 12g
Trần b́ 4g
Nhân sâm 8g
Đỗ trọng 8g
Cam thảo 6g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org