Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bát Vị Địa Hoàng Hoàn (八味地黃丸)

Tên Pinyin: Ba Wei Di Huang Wan
Tên Tiếng Hoa: 八味地黃丸

Tác Giả: Ngô Khiêm

Chủ Trị:
Ôn bổ thận dương. Chủ trị các chứng đau lưng, mỏi gối, lưng và chi dưới lạnh, tiểu tiện nhiều lần, phù thũng và ngứa ở những người dễ mệt mỏi, lượng tiểu tiện giảm hoặc đái rắt, đôi khi miệng khát

Thục địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Đan b́ 9g
Phụ tử 8g
Nhục quế 8g

Ghi chú:
Thang này c̣n được gọi là Bát Vị Quế Phụ

Ghi Chú:
Sắc uống hoặc nhân liều lượng lên 10 lần rồi tán bột làm hoàn

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org