Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Giáng Đường Ẩm

Tác Giả: Lư Văn Lượng

Chủ Trị:
Dưỡng âm, sinh tân, nhuận táo, thanh nhiệt, trị âm hư dương kháng, tiêu khát, tiểu đường

Sinh địa 30g
Sơn dược 30g
Huyền sâm 15g
Thạch cao 60g
Thương truật 6g
Tri mẫu 12g
Đảng sâm 30g
Hà thủ ô 9g
Hoàng kỳ 15g
Kư quả 9g
Mạch môn 12g
Ngũ vị tử 12g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org