Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bạch Hổ Thang (白虎湯)

Tên Pinyin: Bái hǔ tāng
Tên Tiếng Hoa: 白虎湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị sốt cao, đổ mồ hôi, mặt đỏ, khát nước, nhức đầu, nhức răng, chảy máu nướu răng, chảy máu cam do nhiệt ở phần khí

Ngạnh mễ (gạo hột tṛn) 10g
Tri mẫu 9g
Thạch cao phi 30g
Chích cam thảo 3g

Ghi Chú:
Săc uống. Thời gian sắc khoảng 1 giờ. Cẩn thận khi sắc v́ có gạo trong thang thuốc nên khi sắc rất dễ bị sôi tràn ra.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org